Hei, hei!
Vai tevi kādreiz ir sakaitinājuši nevaldāmi zīmuļi un lidojošas otiņas?
Ir ļoti vienkāršs veids kā apturēt to tirināšanos - trauciņā iebērt pupiņas, vai ko citu līdzīgu, galvenais - irdenu.
Un beidzot viss nostājas savās vietās!

Have you ever been annoyed with uncontrollable pencils and flying brushes?
There is very simple way how to stop their wobbling - put in the pot some beans or something similar, most important that it is loose.
And finally everything is falling into the right place!


Trauciņš ar meitenīti ar ābolu un pazaudētu kreiso rociņu ir antikvārs ģimenes mantojums, bet piena trauciņš ar spārniņiem nopērkams šobrīd Tiger par €3.


Basket-cup with a girl holding an apple who has lost her left arm is antique family legacy, but milk cup is from Tiger, and you can buy it now for €3.